Databasis ontwikkel vir ngk predikante pdf
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

NG Kerk blik.co.za

databasis ontwikkel vir ngk predikante pdf

NG KERK VAN SUID-TRANSVAAL. Die VBO-forum het in samewerking met die Algemene Taakspan vir Predikantesake ooreengekom om ʼn geïntegreerde databasis vir al die predikante van die NGK te ontwikkel. Die databasis is nou klaar ontwerp en die VBO-punte van predikante is oorgedra vanaf die CPD-platform, asook ingetrek van ander sinodale stelsels van kursusbywoning, na hierdie, Komponeer eietydse liedere vir die kerk, (bv eredienste, kampe, gebedsgeleenthede, ens) Botes Willem Toerusting en skoling Huwelikseminare in NGK en VGK gemeentes Art Mathias "Biblical foundations of freedom", "In His own image". Bill Hybels "Onverskrokke leierskap". Gary Collins "Die A tot Z van berading"..

NG KERK VAN SUID-TRANSVAAL

Sinode vd NG Kerk Wes-en-Suid-Kaapland. Vraelys om ‘n gemeente te help om ‘n finansiële bestuursplan vir die gemeente te ontwikkel. Word of PDF. Terug na Inhoudsopgawe. 6. PDF Riglyn vir berekening van belasting (LBS volgorde) vir predikante vir 2020: PDF Ou tabelle (vir naslaan) Riglyn vir betaling van belasting vir 1 Maart 2018 tot 28 Februarie 2019: PDF, Biddag vir Bejaardes 6 Okt. ALGEMENE SINODE 6-10 Okt. KZN OUTREACH W/C 17 Okt. Biddag vir Gesondheidsdienste 20 Okt. SOS Vergadering 21 Okt. MODERAMEN VERGADERING 22 Okt. MODERATUURSVERGADERING 22-23 Okt. Hervormingsfees 27 Okt. Biddag vir Beskermingsdienste 17 Nov.

2. Vir nuwe blogs en webbladsye help dit dat soekmasjiene hulle kan opspoor. Besoek gerus die blik voorblad vir die nuutste publikasies wat aan jou 'n goeie oorsig gee van wat in Afrikaans op die Web gebeur. 8 Eenheid vir Innovasie en Transformasie Ekklesia Stellenbosch Opmerking: Terwyl 91% predikante1 in die NGK in Wes-Kaapland in ‘n vol predikante pos aangestel is, is slegs 28.57% predikante in klein gemeentes in ‘n vol predikante pos. Daar blyk ook ‘n groot persentasie (28.57%) predikante in klein gemeentes in tentmaker poste te wees.

VERSLAG VAN DIE TAAKSPAN VIR VROUELIDMATE Ons het in ons navorsing beter insig hieroor probeer ontwikkel. Ons het ook gepoog om vas te stel wat die posisie van vroue in ons gemeentes is en hoe hulle gawes benut vergelyk met die van die mans in Buvton se databasis. PDF The witness on Reformation Day, 31 October 1980, by eight Dutch Reformed Church lecturers – a call for reformation? Eight well-known lecturers, members of the Dutch Reformed Church, made a call on Reformation Day, 31 October 1980, for …

predikante se belewing van hul gemeentes, hul persoonlike welstand ten opsigte van aftrede en hul finansiële posisie voor en met aftrede. 2. Metodologie In 2015 is 309 predikante geïdentifiseer wat moontlik binne die volgende 5 jaar gaan aftree. Die inligting is vanaf die databasis … Wil jy ? bedieningsvennoot van Bybel-Media word? Só kan ons die Bybel deur die media vir miljoene mense ontsluit. Kyk gerus ook na die volgende video: YouTube. 4.2 CLF (Christelike Lektuurfonds): Inligting beskikbaar (5 MB) in PowerPoint Inligting vir die gemeente se aankondigings Word Inligting oor die Een Miljoen Bybels vir Kinders projek PDF

VERSLAG VAN DIE TAAKSPAN VIR VROUELIDMATE Ons het in ons navorsing beter insig hieroor probeer ontwikkel. Ons het ook gepoog om vas te stel wat die posisie van vroue in ons gemeentes is en hoe hulle gawes benut vergelyk met die van die mans in Buvton se databasis. PDF An investigation into the name of the Dutch Reformed Church (DRC) reveals that it is a reformed church in the Dutch tradition with the cultural side of it’s origin in the Netherlands. The acceptance of this name indicates that the DRC should never stop an internal, ongoing...

dae plaas vir ‘n maksimum van 15 persone per kursus, sodat elke kursusganger se individuele vaardigheidsvlakke ontwikkel kan word. Buvton bied gedurende 2006 die volgende kursusse in hierdie reeks aan: 1.Koinonia In hierdie kursus word die persoonlike vaardighede van gemeente predikante tov koinonia-verhoudings ontwikkel wat PDF The witness on Reformation Day, 31 October 1980, by eight Dutch Reformed Church lecturers – a call for reformation? Eight well-known lecturers, members of the Dutch Reformed Church, made a call on Reformation Day, 31 October 1980, for …

47 A.3 BEVOEGDHEIDSRAAD 1. PERSONEEL . Primarii: Drr Johann Ernst, Flip du Toit, Dewyk Ungerer, Elsje Büchner, Theo Swart, mnr Len Dekker, ds Marius Cornelissen en adv Fanie Visser. predikante se belewing van hul gemeentes, hul persoonlike welstand ten opsigte van aftrede en hul finansiële posisie voor en met aftrede. 2. Metodologie In 2015 is 309 predikante geïdentifiseer wat moontlik binne die volgende 5 jaar gaan aftree. Die inligting is vanaf die databasis …

Page 1 of 11 Original Research Die verband tussen gemeentebouprosesse en missionale gemeente-ontwikkeling Authors: This article dealt with the process of building up the local congregation and the manner in André G. Ungerer1 which missional objectives are achieved. die NGK [Hoofstuk 3] verskaf die raamwerk vir die teologiese antropologie van die NGSK en die NGKA ontwikkel, wat duidelik blyk uit die talryke gemeente gedenkboeke opleiding van predikante in die voormalige NGSK gebruik en sou ‘n groot bydrae lewer

3 Is die profetiese stem vir die kerk in KZN (Leer & Aktueel). 4 Vestig, beskerm en verruim waar nodig die identiteit van die NGK in KZN. 5 Visioneer en dra die visie van die sinodale verband. 6 Dink strategies in terme van die groter kerksisteem in KZN. 7 Skep verhoudingsnetwerke binne die kerkverband en op ekumeniese terrein. Daar is min gemeentes wat nie besig is met die vraag oor wat hulle predikant of predikante moet doen nie. In baie gevalle is dit ‘n pynlike gesprek, omdat daar nie ‘n voldoende raamwerk vir die gesprek is nie. Hoewel art 9 van die kerkorde (NGK) volgens die opdrag van die Algemene Sinode hersien moet word,

VERSLAG VAN DIE TAAKSPAN VIR VROUELIDMATE POTENSIAAL. dae plaas vir ‘n maksimum van 15 persone per kursus, sodat elke kursusganger se individuele vaardigheidsvlakke ontwikkel kan word. Buvton bied gedurende 2006 die volgende kursusse in hierdie reeks aan: 1.Koinonia In hierdie kursus word die persoonlike vaardighede van gemeente predikante tov koinonia-verhoudings ontwikkel wat, fokus op opleiding vir die kerklike bediening (predikante). Die Nagraadse Diploma in Teologie is ’n brugprogram vir studente uit ander dissiplines en studente met onvoldoende teologiese opleiding vir nagraadse programme. NGD’s kan ook fokus op Kapelaanstudies en op Godsdiens en Kultuur. Kerklike bedieningskandidate van die NGK en VGK volg.

HOOFSTUK 4 VROUE IN DIE TEOLOGIESE ANTROPOLOGIE VAN

databasis ontwikkel vir ngk predikante pdf

NG KERK VAN SUID-TRANSVAAL. 8 Eenheid vir Innovasie en Transformasie Ekklesia Stellenbosch Opmerking: Terwyl 91% predikante1 in die NGK in Wes-Kaapland in ‘n vol predikante pos aangestel is, is slegs 28.57% predikante in klein gemeentes in ‘n vol predikante pos. Daar blyk ook ‘n groot persentasie (28.57%) predikante in klein gemeentes in tentmaker poste te wees., die meerderheid kerklidmate en predikante aanraak. Dit het ook te doen met die identifisering van nuwe sendinggeleenthede sulke sosio-kulturele veranderings belangrike implikasies vir die identiteit van die NG Kerk het. Ons staan in diens van die koms van God se koninkryk” (NGK Die Kerkorde 2007)..

VBO-WEEK 2018 DIE NG KERK VRYSTAAT VANDAG EN MГґRE. Dit stimuleer die bediening, verhoog energie vir die bediening, bring nuwe uitdagings en veroorsaak groei – vir predikante en gemeentes! 3.2 Die huidige situasie in die kerk lei tot ʼn ooraanbod van leraars, krimpende lidmaatgetalle, verswakkende finansies en ʼn gebrek aan vakatures wat veroorsaak dat predikante nie meer gereeld skuif nie., VERSLAG VAN DIE TAAKSPAN VIR VROUELIDMATE Ons het in ons navorsing beter insig hieroor probeer ontwikkel. Ons het ook gepoog om vas te stel wat die posisie van vroue in ons gemeentes is en hoe hulle gawes benut vergelyk met die van die mans in Buvton se databasis..

4. DIENSGROEP VIR TOERUSTING

databasis ontwikkel vir ngk predikante pdf

Wat moet predikante doen in die gemeente en hoe word die. ingrypende veranderinge vir die gemeente en gemeenskap in. Ek dink nie hierdie is ‘n probleem in een swak verhoudings tussen predikante onderling in Ringe, is as ‘n groot leemte uitgewys. meen ons dat dit deur ons toedoen gekom het. Ons ontwikkel dikwels ‘n vals selfvertroue. Ons val op ons eie planne terug. https://af.wikipedia.org/wiki/Gereformeerde_kerk_Wierdapark Die inligting is vanaf die databasis van die kantoor van die Die vraelys is ontwikkel uit ervaring wat opgedoen is met vorige vraelyste aan predikante, – daar was selfs ’n bepaling dat predikante verplig was om vir 3 jaar in dieselfde gemeente te bly.

databasis ontwikkel vir ngk predikante pdf


2. Vir nuwe blogs en webbladsye help dit dat soekmasjiene hulle kan opspoor. Besoek gerus die blik voorblad vir die nuutste publikasies wat aan jou 'n goeie oorsig gee van wat in Afrikaans op die Web gebeur. Die VBO-forum het in samewerking met die Algemene Taakspan vir Predikantesake ooreengekom om ʼn geïntegreerde databasis vir al die predikante van die NGK te ontwikkel. Die databasis is nou klaar ontwerp en die VBO-punte van predikante is oorgedra vanaf die CPD-platform, asook ingetrek van ander sinodale stelsels van kursusbywoning, na hierdie

This article dealt with the process of building up the local congregation and the manner in which missional objectives are achieved. The article was undertaken against the backgro toekenning van VBO-punte vir nie-formele VBO-aktiwiteite en mentoraatsverhoudings: o VBO het ten doel om predikante se bedieningsvaardighede verder te ontwikkel. Op hierdie manier word predikante se bedieningsvreugde verhoog én kry gemeentes die geleentheid om so goed as moontlik bedien te word.

Wil jy ? bedieningsvennoot van Bybel-Media word? Só kan ons die Bybel deur die media vir miljoene mense ontsluit. Kyk gerus ook na die volgende video: YouTube. 4.2 CLF (Christelike Lektuurfonds): Inligting beskikbaar (5 MB) in PowerPoint Inligting vir die gemeente se aankondigings Word Inligting oor die Een Miljoen Bybels vir Kinders projek PDF Die bestuursgids is gedurende 1998 ontwikkel en is vroeg in 1999 aan die kerk beskikbaar gestel. Diensverhoudinge was in daardie tyd ’n nuwe uitdaging vir die kerk en het ’n wonderlike leerkurwe tot gevolg gehad. Die unieke situasie en aard van diensverhoudinge in …

Vraelys om ‘n gemeente te help om ‘n finansiële bestuursplan vir die gemeente te ontwikkel. Word of PDF. Terug na Inhoudsopgawe. 6. PDF Riglyn vir berekening van belasting (LBS volgorde) vir predikante vir 2020: PDF Ou tabelle (vir naslaan) Riglyn vir betaling van belasting vir 1 Maart 2018 tot 28 Februarie 2019: PDF van die naam NGK téénoor Nederduitse Hervormde Kerk (NHK) of enige ander naam wat in die verlede vir hierdie kerk gebruik is. Die besluit van die Kaapse Sinode van 1842 dat die naam amptelik NGK in Suid-Afrika, dus NGK, sal wees, is gehandhaaf (NGK in SA 1858: 199). Deur hierdie naam het die Algemene Sinode gekies vir ’n sekere verstaan van

VERSLAG VAN DIE DIENSGROEP VIR GEMEENTEBEGELEIDING 2.0 INLEIDING Predikante in Sinodale Diens (PSD’s – voltyds en deeltyds) van die onderskeie taakspanne. navorsing is só ontwikkel dat gemeentes of ander kerklike liggame die primêre eienaar van die navor- Suid-Kaap predikante wat op ons VBO-databasis geregistreer is (emeriti en brugpredikante ingesluit) het volgens ons rekords in die jare 2008-2014 nog geen kursusse bygewoon nie. 3.2 Predikante geregistreer vir VBO-punte In die afgelope twee jaar het die registrasie van predikante momentum gekry en is tussen 40 en 50

Biddag vir Bejaardes 6 Okt. ALGEMENE SINODE 6-10 Okt. KZN OUTREACH W/C 17 Okt. Biddag vir Gesondheidsdienste 20 Okt. SOS Vergadering 21 Okt. MODERAMEN VERGADERING 22 Okt. MODERATUURSVERGADERING 22-23 Okt. Hervormingsfees 27 Okt. Biddag vir Beskermingsdienste 17 Nov ingrypende veranderinge vir die gemeente en gemeenskap in. Ek dink nie hierdie is ‘n probleem in een swak verhoudings tussen predikante onderling in Ringe, is as ‘n groot leemte uitgewys. meen ons dat dit deur ons toedoen gekom het. Ons ontwikkel dikwels ‘n vals selfvertroue. Ons val op ons eie planne terug.

Predikante Pensioenfonds databasis Die doel hiervan is om aan die Moderatuur/Moderamen en die betrokke taakspanne en diensgroepe te bedien met ’n oorhoofse blik op die stand van gemeentes in die streek ten einde ’n meer pro-aktiewe ondersteunings en begeleidings strategie te ontwikkel. Komponeer eietydse liedere vir die kerk, (bv eredienste, kampe, gebedsgeleenthede, ens) Botes Willem Toerusting en skoling Huwelikseminare in NGK en VGK gemeentes Art Mathias "Biblical foundations of freedom", "In His own image". Bill Hybels "Onverskrokke leierskap". Gary Collins "Die A tot Z van berading".

Die VBO-forum het in samewerking met die Algemene Taakspan vir Predikantesake ooreengekom om ʼn geïntegreerde databasis vir al die predikante van die NGK te ontwikkel. Die databasis is nou klaar ontwerp en die VBO-punte van predikante is oorgedra vanaf die CPD-platform, asook ingetrek van ander sinodale stelsels van kursusbywoning, na hierdie 3.1 Die Traktement skaal is die norm vir die basiese salaris plus dertiende tjek wat gebruik word in die vasstelling van die TKVI. Dit het histories so ontwikkel en word algemeen gebruik in die NG Kerk. 3.2 Die norm word hoofsaaklik bestuur aan die hand van: Veranderinge in die verbruikersprys indeks (VPI)

47 A.3 BEVOEGDHEIDSRAAD 1. PERSONEEL . Primarii: Drr Johann Ernst, Flip du Toit, Dewyk Ungerer, Elsje Büchner, Theo Swart, mnr Len Dekker, ds Marius Cornelissen en adv Fanie Visser. Sinodale Diensgroep vir Ondersteuningsdienste Verslag aan Ringe: 2.1 Aanlyn databasis: Gemeentes en Predikante 2.1.1 ’n Aanlyn databasis is ontwikkel en in werking sedert Paasnaweek 2014. 2.1 In 2012 is ’n Ooreenkoms tussen die NGK in SA en Die Gemeenskapskerk aangegaan waarvolgens ds

Dis tyd om weg te breek Retreat vir Predikante 10-12

databasis ontwikkel vir ngk predikante pdf

Gustav Claassen Skrywe – NG Kerk. Suid-Kaap predikante wat op ons VBO-databasis geregistreer is (emeriti en brugpredikante ingesluit) het volgens ons rekords in die jare 2008-2014 nog geen kursusse bygewoon nie. 3.2 Predikante geregistreer vir VBO-punte In die afgelope twee jaar het die registrasie van predikante momentum gekry en is tussen 40 en 50, Die instandhouding van die databasis om seker te wees dat alle diensdoenende predikante oor bevoegdheid beskik Die bestuur van beroepbare proponente Die byhou van predikante wat emeriteer Die administratiewe handeling om bevoeghdied op te skort of weg te neem op aanbeveling van die ring se ondersoekligaam. 3..

ONTVANGSPERSOON kaapkerk.co.za

NG Kerk in KZN kerkargief.co.za. "Alhoewel die roeping na die bediening nie noodwendig finansieel ingestel is nie, is finansiële insig, bewusmaking en moontlike opleiding dringend nodig om te verseker dat predikante genoeg manna vir die sewende dag het.", Die bestuursgids is gedurende 1998 ontwikkel en is vroeg in 1999 aan die kerk beskikbaar gestel. Diensverhoudinge was in daardie tyd ’n nuwe uitdaging vir die kerk en het ’n wonderlike leerkurwe tot gevolg gehad. Die unieke situasie en aard van diensverhoudinge in ….

Ek is tans besig met navorsing vir die Algemene Sinode se lessenaar vir Geslag en Diversiteit, oor die posisie van vroue-proponente en –predikante. Ons wil vasstel hoe dit met ons vroue gaan, watter probleme hulle moontlik ondervind, hoe die moderatuur probleme kan help aanspreek en saam met wie ons ’n pad van heling kan stap waar nodig. "Alhoewel die roeping na die bediening nie noodwendig finansieel ingestel is nie, is finansiële insig, bewusmaking en moontlike opleiding dringend nodig om te verseker dat predikante genoeg manna vir die sewende dag het."

47 A.3 BEVOEGDHEIDSRAAD 1. PERSONEEL . Primarii: Drr Johann Ernst, Flip du Toit, Dewyk Ungerer, Elsje Büchner, Theo Swart, mnr Len Dekker, ds Marius Cornelissen en adv Fanie Visser. Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge in die NG Kerk. Home. Bronne. Amptelike dokumente. Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge in die NG Kerk. Volg hierdie skakel vir ‘n PDF-weergawe van die Bestuurshandleiding. SINODALE KANTOOR. Telefoon: +264 61 374 350 Faks: 088 656 1727 E-pos: ngkn@ngkn.com.na Ontwikkel deur Bybel-Media

Die Taakspan vir Vrouelidmate het ‘n wetenskaplike navorsingprojek in al tien sinodes onder vrouelidmate gedoen om die geestelike amp van predikant en het ‘n groeiende getal vroue begin dien as predikante in gemeentes. ons die data van hierdie studie vergelyk met die van die mans in Buvton se databasis. Guidelines for continuous theological training: Challenges for the Apostolic Faith Mission church Qualitative research done amongst a section of the broader membership as well as

Die instandhouding van die databasis om seker te wees dat alle diensdoenende predikante oor bevoegdheid beskik Die bestuur van beroepbare proponente Die byhou van predikante wat emeriteer Die administratiewe handeling om bevoeghdied op te skort of weg te neem op aanbeveling van die ring se ondersoekligaam. 3. die NGK [Hoofstuk 3] verskaf die raamwerk vir die teologiese antropologie van die NGSK en die NGKA ontwikkel, wat duidelik blyk uit die talryke gemeente gedenkboeke opleiding van predikante in die voormalige NGSK gebruik en sou ‘n groot bydrae lewer

Predikante Pensioenfonds databasis Die doel hiervan is om aan die Moderatuur/Moderamen en die betrokke taakspanne en diensgroepe te bedien met ’n oorhoofse blik op die stand van gemeentes in die streek ten einde ’n meer pro-aktiewe ondersteunings en begeleidings strategie te ontwikkel. - Hantering van die administrasie en byhou van groepe op WINKERK databasis bv. kleingroepe - Deurgee van inligtingstegnologie navrae/probleme - Bespreking van kursusse, troues en asgrafte - Algemene ondersteuning aan bedieningsleiers, predikante en admin-bestuurder -Behulpsaam met die reëlings ten opsigte van funksies vir spesiale geleenthede

Dit is regtig wonderlik dat ons kinders reeds van kleins af harte ontwikkel vir die wêreldwye verspreiding van die Goeie Nuus van die Evangelie. Groete uit die Soms word Kix-materiaal gebruik in kategese of selfs deur predikante in die 11 en 12 Sept 2018 NGK Kuilsrivier-Suid: Gemeente-predikante/pastore, jeugwerkers Guidelines for continuous theological training: Challenges for the Apostolic Faith Mission church Qualitative research done amongst a section of the broader membership as well as

Ek is tans besig met navorsing vir die Algemene Sinode se lessenaar vir Geslag en Diversiteit, oor die posisie van vroue-proponente en –predikante. Ons wil vasstel hoe dit met ons vroue gaan, watter probleme hulle moontlik ondervind, hoe die moderatuur probleme kan help aanspreek en saam met wie ons ’n pad van heling kan stap waar nodig. Die VBO-forum het in samewerking met die Algemene Taakspan vir Predikantesake ooreengekom om ʼn geïntegreerde databasis vir al die predikante van die NGK te ontwikkel. Die databasis is nou klaar ontwerp en die VBO-punte van predikante is oorgedra vanaf die CPD-platform, asook ingetrek van ander sinodale stelsels van kursusbywoning, na hierdie

Die bestuursgids is gedurende 1998 ontwikkel en is vroeg in 1999 aan die kerk beskikbaar gestel. Diensverhoudinge was in daardie tyd ’n nuwe uitdaging vir die kerk en het ’n wonderlike leerkurwe tot gevolg gehad. Die unieke situasie en aard van diensverhoudinge in … - Hantering van die administrasie en byhou van groepe op WINKERK databasis bv. kleingroepe - Deurgee van inligtingstegnologie navrae/probleme - Bespreking van kursusse, troues en asgrafte - Algemene ondersteuning aan bedieningsleiers, predikante en admin-bestuurder -Behulpsaam met die reëlings ten opsigte van funksies vir spesiale geleenthede

die meerderheid kerklidmate en predikante aanraak. Dit het ook te doen met die identifisering van nuwe sendinggeleenthede sulke sosio-kulturele veranderings belangrike implikasies vir die identiteit van die NG Kerk het. Ons staan in diens van die koms van God se koninkryk” (NGK Die Kerkorde 2007). Die Taakspan vir Vrouelidmate het ‘n wetenskaplike navorsingprojek in al tien sinodes onder vrouelidmate gedoen om die geestelike amp van predikant en het ‘n groeiende getal vroue begin dien as predikante in gemeentes. ons die data van hierdie studie vergelyk met die van die mans in Buvton se databasis.

Dit stimuleer die bediening, verhoog energie vir die bediening, bring nuwe uitdagings en veroorsaak groei – vir predikante en gemeentes! 3.2 Die huidige situasie in die kerk lei tot ʼn ooraanbod van leraars, krimpende lidmaatgetalle, verswakkende finansies en ʼn gebrek aan vakatures wat veroorsaak dat predikante nie meer gereeld skuif nie. VERSLAG VAN DIE TAAKSPAN VIR VROUELIDMATE Ons het in ons navorsing beter insig hieroor probeer ontwikkel. Ons het ook gepoog om vas te stel wat die posisie van vroue in ons gemeentes is en hoe hulle gawes benut vergelyk met die van die mans in Buvton se databasis.

VERSLAG VAN DIE DIENSGROEP VIR GEMEENTEBEGELEIDING 2.0 INLEIDING Predikante in Sinodale Diens (PSD’s – voltyds en deeltyds) van die onderskeie taakspanne. navorsing is só ontwikkel dat gemeentes of ander kerklike liggame die primêre eienaar van die navor- van die naam NGK téénoor Nederduitse Hervormde Kerk (NHK) of enige ander naam wat in die verlede vir hierdie kerk gebruik is. Die besluit van die Kaapse Sinode van 1842 dat die naam amptelik NGK in Suid-Afrika, dus NGK, sal wees, is gehandhaaf (NGK in SA 1858: 199). Deur hierdie naam het die Algemene Sinode gekies vir ’n sekere verstaan van

47 A.3 BEVOEGDHEIDSRAAD 1. PERSONEEL . Primarii: Drr Johann Ernst, Flip du Toit, Dewyk Ungerer, Elsje Büchner, Theo Swart, mnr Len Dekker, ds Marius Cornelissen en adv Fanie Visser. Komponeer eietydse liedere vir die kerk, (bv eredienste, kampe, gebedsgeleenthede, ens) Botes Willem Toerusting en skoling Huwelikseminare in NGK en VGK gemeentes Art Mathias "Biblical foundations of freedom", "In His own image". Bill Hybels "Onverskrokke leierskap". Gary Collins "Die A tot Z van berading".

van die naam NGK téénoor Nederduitse Hervormde Kerk (NHK) of enige ander naam wat in die verlede vir hierdie kerk gebruik is. Die besluit van die Kaapse Sinode van 1842 dat die naam amptelik NGK in Suid-Afrika, dus NGK, sal wees, is gehandhaaf (NGK in SA 1858: 199). Deur hierdie naam het die Algemene Sinode gekies vir ’n sekere verstaan van die meerderheid kerklidmate en predikante aanraak. Dit het ook te doen met die identifisering van nuwe sendinggeleenthede sulke sosio-kulturele veranderings belangrike implikasies vir die identiteit van die NG Kerk het. Ons staan in diens van die koms van God se koninkryk” (NGK Die Kerkorde 2007).

Page 1 of 11 Original Research Die verband tussen gemeentebouprosesse en missionale gemeente-ontwikkeling Authors: This article dealt with the process of building up the local congregation and the manner in André G. Ungerer1 which missional objectives are achieved. Die instandhouding van die databasis om seker te wees dat alle diensdoenende predikante oor bevoegdheid beskik Die bestuur van beroepbare proponente Die byhou van predikante wat emeriteer Die administratiewe handeling om bevoeghdied op te skort of weg te neem op aanbeveling van die ring se ondersoekligaam. 3.

Biddag vir Bejaardes 6 Okt. ALGEMENE SINODE 6-10 Okt. KZN OUTREACH W/C 17 Okt. Biddag vir Gesondheidsdienste 20 Okt. SOS Vergadering 21 Okt. MODERAMEN VERGADERING 22 Okt. MODERATUURSVERGADERING 22-23 Okt. Hervormingsfees 27 Okt. Biddag vir Beskermingsdienste 17 Nov 8 Eenheid vir Innovasie en Transformasie Ekklesia Stellenbosch Opmerking: Terwyl 91% predikante1 in die NGK in Wes-Kaapland in ‘n vol predikante pos aangestel is, is slegs 28.57% predikante in klein gemeentes in ‘n vol predikante pos. Daar blyk ook ‘n groot persentasie (28.57%) predikante in klein gemeentes in tentmaker poste te wees.

- Hantering van die administrasie en byhou van groepe op WINKERK databasis bv. kleingroepe - Deurgee van inligtingstegnologie navrae/probleme - Bespreking van kursusse, troues en asgrafte - Algemene ondersteuning aan bedieningsleiers, predikante en admin-bestuurder -Behulpsaam met die reëlings ten opsigte van funksies vir spesiale geleenthede Wil jy ? bedieningsvennoot van Bybel-Media word? Só kan ons die Bybel deur die media vir miljoene mense ontsluit. Kyk gerus ook na die volgende video: YouTube. 4.2 CLF (Christelike Lektuurfonds): Inligting beskikbaar (5 MB) in PowerPoint Inligting vir die gemeente se aankondigings Word Inligting oor die Een Miljoen Bybels vir Kinders projek PDF

ingrypende veranderinge vir die gemeente en gemeenskap in. Ek dink nie hierdie is ‘n probleem in een swak verhoudings tussen predikante onderling in Ringe, is as ‘n groot leemte uitgewys. meen ons dat dit deur ons toedoen gekom het. Ons ontwikkel dikwels ‘n vals selfvertroue. Ons val op ons eie planne terug. Predikante Pensioenfonds databasis Die doel hiervan is om aan die Moderatuur/Moderamen en die betrokke taakspanne en diensgroepe te bedien met ’n oorhoofse blik op die stand van gemeentes in die streek ten einde ’n meer pro-aktiewe ondersteunings en begeleidings strategie te ontwikkel.

Pastorie of nie? Die invloed van gemeentebehuising op die

databasis ontwikkel vir ngk predikante pdf

(PDF) Die hervormingsdaggetuienis van agt Nederduitse. Ek is tans besig met navorsing vir die Algemene Sinode se lessenaar vir Geslag en Diversiteit, oor die posisie van vroue-proponente en –predikante. Ons wil vasstel hoe dit met ons vroue gaan, watter probleme hulle moontlik ondervind, hoe die moderatuur probleme kan help aanspreek en saam met wie ons ’n pad van heling kan stap waar nodig., die meerderheid kerklidmate en predikante aanraak. Dit het ook te doen met die identifisering van nuwe sendinggeleenthede sulke sosio-kulturele veranderings belangrike implikasies vir die identiteit van die NG Kerk het. Ons staan in diens van die koms van God se koninkryk” (NGK Die Kerkorde 2007)..

Amptelike dokumente – KwaZulu-Natal Sinode

databasis ontwikkel vir ngk predikante pdf

A.3 BEVOEGDHEIDSRAAD (AANVULLEND). This article dealt with the process of building up the local congregation and the manner in which missional objectives are achieved. The article was undertaken against the backgro https://af.wikipedia.org/wiki/Gereformeerde_kerk_Buffeldoorns Ons wil graag ‘n databasis skep om sodoende ‘n addisionele diens te verskaf. Stuur u besonderhede aan Natassja Marais [pa@ngkhoeveld.co.za]. Kliek hier vir ‘n lys van Pastorale Beraders. vakatures Klik hier vir Kerkbode se lys van vakatures vir predikante, ander kerklike amptenare en verwante kerklike instansies..

databasis ontwikkel vir ngk predikante pdf

 • 07Kerkreg en kerkregering van die NGK
 • VERSLAG VAN DIE TAAKSPAN VIR VROUELIDMATE POTENSIAAL

 • Page 1 of 11 Original Research Die verband tussen gemeentebouprosesse en missionale gemeente-ontwikkeling Authors: This article dealt with the process of building up the local congregation and the manner in André G. Ungerer1 which missional objectives are achieved. van die naam NGK téénoor Nederduitse Hervormde Kerk (NHK) of enige ander naam wat in die verlede vir hierdie kerk gebruik is. Die besluit van die Kaapse Sinode van 1842 dat die naam amptelik NGK in Suid-Afrika, dus NGK, sal wees, is gehandhaaf (NGK in SA 1858: 199). Deur hierdie naam het die Algemene Sinode gekies vir ’n sekere verstaan van

  Daar is min gemeentes wat nie besig is met die vraag oor wat hulle predikant of predikante moet doen nie. In baie gevalle is dit ‘n pynlike gesprek, omdat daar nie ‘n voldoende raamwerk vir die gesprek is nie. Hoewel art 9 van die kerkorde (NGK) volgens die opdrag van die Algemene Sinode hersien moet word, Vraelys om ‘n gemeente te help om ‘n finansiële bestuursplan vir die gemeente te ontwikkel. Word of PDF. Terug na Inhoudsopgawe. 6. PDF Riglyn vir berekening van belasting (LBS volgorde) vir predikante vir 2020: PDF Ou tabelle (vir naslaan) Riglyn vir betaling van belasting vir 1 Maart 2018 tot 28 Februarie 2019: PDF

  Kerk (=NGK), die strewe na een kerkverband, die daarstelling van ’n eie kerkorde en die ontwikkeling van aparte sendingkerke, behandel. Die hoofstuk handel kursories die kerkregtelike ontwikkeling van die NGK met betrekking tot die sending vanaf 1652 tot die daarstelling van die eerste sendingkerk in 1881. In die hieropvolgende hoofstukke sal Die inligting is vanaf die databasis van die kantoor van die Die vraelys is ontwikkel uit ervaring wat opgedoen is met vorige vraelyste aan predikante, – daar was selfs ’n bepaling dat predikante verplig was om vir 3 jaar in dieselfde gemeente te bly

  die NGK [Hoofstuk 3] verskaf die raamwerk vir die teologiese antropologie van die NGSK en die NGKA ontwikkel, wat duidelik blyk uit die talryke gemeente gedenkboeke opleiding van predikante in die voormalige NGSK gebruik en sou ‘n groot bydrae lewer Dit is regtig wonderlik dat ons kinders reeds van kleins af harte ontwikkel vir die wêreldwye verspreiding van die Goeie Nuus van die Evangelie. Groete uit die Soms word Kix-materiaal gebruik in kategese of selfs deur predikante in die 11 en 12 Sept 2018 NGK Kuilsrivier-Suid: Gemeente-predikante/pastore, jeugwerkers

  Page 1 of 11 Original Research Die verband tussen gemeentebouprosesse en missionale gemeente-ontwikkeling Authors: This article dealt with the process of building up the local congregation and the manner in André G. Ungerer1 which missional objectives are achieved. Daar is min gemeentes wat nie besig is met die vraag oor wat hulle predikant of predikante moet doen nie. In baie gevalle is dit ‘n pynlike gesprek, omdat daar nie ‘n voldoende raamwerk vir die gesprek is nie. Hoewel art 9 van die kerkorde (NGK) volgens die opdrag van die Algemene Sinode hersien moet word,

  Biddag vir Bejaardes 6 Okt. ALGEMENE SINODE 6-10 Okt. KZN OUTREACH W/C 17 Okt. Biddag vir Gesondheidsdienste 20 Okt. SOS Vergadering 21 Okt. MODERAMEN VERGADERING 22 Okt. MODERATUURSVERGADERING 22-23 Okt. Hervormingsfees 27 Okt. Biddag vir Beskermingsdienste 17 Nov Die inligting is vanaf die databasis van die kantoor van die Die vraelys is ontwikkel uit ervaring wat opgedoen is met vorige vraelyste aan predikante, – daar was selfs ’n bepaling dat predikante verplig was om vir 3 jaar in dieselfde gemeente te bly

  PDF An investigation into the name of the Dutch Reformed Church (DRC) reveals that it is a reformed church in the Dutch tradition with the cultural side of it’s origin in the Netherlands. The acceptance of this name indicates that the DRC should never stop an internal, ongoing... Die inligting is vanaf die databasis van die kantoor van die Die vraelys is ontwikkel uit ervaring wat opgedoen is met vorige vraelyste aan predikante, – daar was selfs ’n bepaling dat predikante verplig was om vir 3 jaar in dieselfde gemeente te bly

  Page 1 of 11 Original Research Die verband tussen gemeentebouprosesse en missionale gemeente-ontwikkeling Authors: This article dealt with the process of building up the local congregation and the manner in André G. Ungerer1 which missional objectives are achieved. fokus op opleiding vir die kerklike bediening (predikante). Die Nagraadse Diploma in Teologie is ’n brugprogram vir studente uit ander dissiplines en studente met onvoldoende teologiese opleiding vir nagraadse programme. NGD’s kan ook fokus op Kapelaanstudies en op Godsdiens en Kultuur. Kerklike bedieningskandidate van die NGK en VGK volg

  die meerderheid kerklidmate en predikante aanraak. Dit het ook te doen met die identifisering van nuwe sendinggeleenthede sulke sosio-kulturele veranderings belangrike implikasies vir die identiteit van die NG Kerk het. Ons staan in diens van die koms van God se koninkryk” (NGK Die Kerkorde 2007). "Alhoewel die roeping na die bediening nie noodwendig finansieel ingestel is nie, is finansiële insig, bewusmaking en moontlike opleiding dringend nodig om te verseker dat predikante genoeg manna vir die sewende dag het."

  ingrypende veranderinge vir die gemeente en gemeenskap in. Ek dink nie hierdie is ‘n probleem in een swak verhoudings tussen predikante onderling in Ringe, is as ‘n groot leemte uitgewys. meen ons dat dit deur ons toedoen gekom het. Ons ontwikkel dikwels ‘n vals selfvertroue. Ons val op ons eie planne terug. VERSLAG VAN DIE TAAKSPAN VIR VROUELIDMATE Ons het in ons navorsing beter insig hieroor probeer ontwikkel. Ons het ook gepoog om vas te stel wat die posisie van vroue in ons gemeentes is en hoe hulle gawes benut vergelyk met die van die mans in Buvton se databasis.

  ʼn funksionaris benoem word om die werksaamhede te doen en ʼn doelmatige elektroniese databasis ontwikkel moes word. gefinansier. 2.2.2 Namate die ABR in sy funksies ontwikkel het asook die situasie waar daar ander 23% van predikante het die afgelope jaar aansoek gedoen vir ʼn pos 55% van predikante was reeds langer as 10 jaar in Suid-Kaap predikante wat op ons VBO-databasis geregistreer is (emeriti en brugpredikante ingesluit) het volgens ons rekords in die jare 2008-2014 nog geen kursusse bygewoon nie. 3.2 Predikante geregistreer vir VBO-punte In die afgelope twee jaar het die registrasie van predikante momentum gekry en is tussen 40 en 50

  ontwikkel. Die huidige skaal word gebruik as vertrekpunt, met ʼn verhoging in die lig van bepaalde 4.2.1 Die vaste koste komponent vir al die gemeente-predikante is R 65 667,00 per jaar. 4.2.2 Die lopende koste word op 138,1 sent per kilometer vasgestel. Ons wil graag ‘n databasis skep om sodoende ‘n addisionele diens te verskaf. Stuur u besonderhede aan Natassja Marais [pa@ngkhoeveld.co.za]. Kliek hier vir ‘n lys van Pastorale Beraders. vakatures Klik hier vir Kerkbode se lys van vakatures vir predikante, ander kerklike amptenare en verwante kerklike instansies.

  ingrypende veranderinge vir die gemeente en gemeenskap in. Ek dink nie hierdie is ‘n probleem in een swak verhoudings tussen predikante onderling in Ringe, is as ‘n groot leemte uitgewys. meen ons dat dit deur ons toedoen gekom het. Ons ontwikkel dikwels ‘n vals selfvertroue. Ons val op ons eie planne terug. Suid-Kaap predikante wat op ons VBO-databasis geregistreer is (emeriti en brugpredikante ingesluit) het volgens ons rekords in die jare 2008-2014 nog geen kursusse bygewoon nie. 3.2 Predikante geregistreer vir VBO-punte In die afgelope twee jaar het die registrasie van predikante momentum gekry en is tussen 40 en 50

  This article dealt with the process of building up the local congregation and the manner in which missional objectives are achieved. The article was undertaken against the backgro PDF The witness on Reformation Day, 31 October 1980, by eight Dutch Reformed Church lecturers – a call for reformation? Eight well-known lecturers, members of the Dutch Reformed Church, made a call on Reformation Day, 31 October 1980, for …

  3 Is die profetiese stem vir die kerk in KZN (Leer & Aktueel). 4 Vestig, beskerm en verruim waar nodig die identiteit van die NGK in KZN. 5 Visioneer en dra die visie van die sinodale verband. 6 Dink strategies in terme van die groter kerksisteem in KZN. 7 Skep verhoudingsnetwerke binne die kerkverband en op ekumeniese terrein. 8 Eenheid vir Innovasie en Transformasie Ekklesia Stellenbosch Opmerking: Terwyl 91% predikante1 in die NGK in Wes-Kaapland in ‘n vol predikante pos aangestel is, is slegs 28.57% predikante in klein gemeentes in ‘n vol predikante pos. Daar blyk ook ‘n groot persentasie (28.57%) predikante in klein gemeentes in tentmaker poste te wees.

  van die naam NGK téénoor Nederduitse Hervormde Kerk (NHK) of enige ander naam wat in die verlede vir hierdie kerk gebruik is. Die besluit van die Kaapse Sinode van 1842 dat die naam amptelik NGK in Suid-Afrika, dus NGK, sal wees, is gehandhaaf (NGK in SA 1858: 199). Deur hierdie naam het die Algemene Sinode gekies vir ’n sekere verstaan van VERSLAG VAN DIE DIENSGROEP VIR GEMEENTEBEGELEIDING 2.0 INLEIDING Predikante in Sinodale Diens (PSD’s – voltyds en deeltyds) van die onderskeie taakspanne. navorsing is só ontwikkel dat gemeentes of ander kerklike liggame die primêre eienaar van die navor-

  databasis ontwikkel vir ngk predikante pdf

  Guidelines for continuous theological training: Challenges for the Apostolic Faith Mission church Qualitative research done amongst a section of the broader membership as well as Die bestuursgids is gedurende 1998 ontwikkel en is vroeg in 1999 aan die kerk beskikbaar gestel. Diensverhoudinge was in daardie tyd ’n nuwe uitdaging vir die kerk en het ’n wonderlike leerkurwe tot gevolg gehad. Die unieke situasie en aard van diensverhoudinge in …

  Like
  Like Love Haha Wow Sad Angry
  8581045